Fiber i Bruzaholm

Nyheter

BRUZAHOLM

Sidan uppdaterades 2018-05-16

Eksjö Energi ELIT AB bygger ut fibernätet i Bruzaholm. Ett erbjudande har skickats till alla fastighetsägare per brev. Projektet omfattar hela Bruzaholms tätort.

Efteranmälan kostar från 15 000 kr.
Äger du en fastighet i Bruzaholm men har inte fått något avtal? Kontakta oss på 0381 – 19 20 30 eller bredband@eksjoenergi.se

Status för projektet:

Vi är nu klara med grävning på första etappen i Bruzaholm och beställt fiberblåsning till området och fram till fastigheterna. Området som blir klart för blåsning visas på kartan nedan märkt ”Område 1”. När fibern är framblåst svetsas den i kopplingsbrunnarna och kopplas i teknikboden. När detta är klart blir ni kontaktade av Smålands Fiberteknik som bokar tid med er för installation i huset.

Grävning pågår i nordöstra delen av Bruzaholm (Lundbergsgatan mfl.). Detta område är beroende av en tryckning under Härstorpsvägen för att kunna kopplas ihop med det befintliga nätet. Vi väntar på tillstånd av Trafikverket för denna tryckning vilket förmodligen dröjer till början av 2019. Detta innebär att även om området grävs klart nu kan installationerna ske först i början av 2019.

Nästa etapp i Bruzaholm att gräva blir troligen Bruksgatan / Malmgatan. Vi kan förhoppningsvis fastställa grävsträcka under vecka 47 och påbörja grävningen så snart vi är klara på Lundbergsgatan.

När det gäller västra delen av Bruzaholm (Stuverydsvägen och Solhöjdsvägen) väntar vi också på tillstånd för tryckningar under väg. En förändring har skett på Stuverydsvägen, där har vi fått besked om att vägen ska beläggas under 2019 och vi kommer därför göra justeringar på planerade grävsträckor då vi har större möjligheter att gräva i asfalten. Mer information om detta kommer.

Källa: eksjoenergi.se/bredband/tatortsprojekt/bruzaholm/