Inställt årsmöte

Uncategorized

Styrelsen i Bruzaholms Samhällsförening har tagit beslutet att flytta fram årsmötet som skulle hållas i mars månad.

 Anledningen är spridningen av coronaviruset. Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare, och många av våra medlemmar utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om.

Styrelsen anser att det därför är viktigt att undvika sammankomster och möten som inte är absolut nödvändiga.

Nytt datum för årsmötet kommer att meddelas genom utskick i brevlådor och på www.bruzaholm.com när den rådande situationen har normaliserats

//Styrelsen