Styrelsen

Styrelse

Carina Johansson Ordförande
Anette Creutz Vice Ordförande
Yvonne Bergman Sekreterare
Levi Schneider Kassör
Stina Crona Ledamot
Dick Creutz Ledamot
Marie Ekdahl Suppleant
Mats Lundberg Suppleant

Roteombud

Område Roteombud
Masugnsvägen, Kärnmakaregatan, Eksjövägen väster om Malmgatan, Skogsbo och Jägaråsen Susanne Fridh
Metallduksområdet Ann-Charlotte Dalöf
Villagaten, Skogsgatan och Snuggarpsgatan Lotta Björnsvik / Birgitta Tälth-Söderlund
Skogssjö, Olsbergsgatan och Eksjövägen öster om infart till Härstorp Karin Sjögren
Eksjövägen mellan Malmgatan och Bruksvägen, Malmgatan, Smedjebacken, Bruksvägen och Idrottsvägen Carina Blomander
Lilla och Stora Vävergatan, Härstorpsvägen och Sörlidsgatan Margareta Murchie
Lundbergsgatan och Högåsagatan Berith Johansson
utanför samhället Carina Johansson

Webb

Jan Wallin
info@bruzaholm.com