Medlemsavgift

Bruzaholms Samhällsförening

Samhällsföreningens är en ideell förening och den främsta uppgiften är att
bevaka samhällsbornas intressen.  Vi vill hålla bygden levande, skapa trivsel och gemenskap i samhället.

Föreningen anordnar under året följande aktiviteter

  • Städdagar vår och höst
  • Valborgsmässofirande vid Lövudden
  • Skötsel Nyanäs badplats.
  • Kräftfiske för barn under 15 år
  • Uppsättning julgran
  • Julgransutdansning med grötfest.
  • Biblioteket i Folkets hus
  • Preparering av skidspår

Genom att stötta Samhällsföreningen hjälper Du till att skapa trivsel i vårt samhälle. För att bli medlem betalar är du in medlemsavgiften till plusgiro 87 46 55-4.
Uppge ditt namn och adress under meddelande.  Medlemsavgiften är 50 kronor per hushåll och år.