Medlemsavgift

Bruzaholms Samhällsförening

Medlemsavgift
Samhällsföreningens är en ideell förening och den främsta uppgiften är att
bevaka samhällsbornas intressen och ordna olika aktiviteter för att hålla
bygden levande och skapa gemenskap i samhället.
Föreningen anordnar under året följande aktiviteter

  • Städdagar vår och höst
  • Valborgsmässofirande vid Lövudden
  • Skötsel Nyanäs badplats.
  • Kräftfiske för barn under 15 år
  • Uppsättning julgran
  • Julgransutdansning med grötfest.
  • Biblioteket i Folkets hus
  • Preparering av skidspår

Mer om föreningen finns att läsa på www.bruzaholm.com
Du som vill vara med och stödja föreningen genom att vara medlem kan
betala antingen till ditt roteombud eller via plusgiro senast 2017-06-30
OBS Glöm inte att uppge namn och adress under meddelande så vi vet
vilka som betalt. Medlemsavgiften för 2017 är 50 kr/hushåll.
Medlemsavgift