Naturreservatet Skurugata & Skuruhatt

Skurugata är ett av Sydsveriges märkligaste naturfenomen

Bild: Skurugata. Fotograf: Eksjö Fotoklubb.

Den omkring 800 meter långa gatan är en klippkanjon troligen bildad av en isälv vid inlandsisens avsmältning. Gatan är mellan 7 och 24 meter bred och 35 meter djup.

Berg

Bergarten i Skurugata är vackert grå- och chokladbrun porfyr, som även kan skifta i rött. Grundmassan är grovkornig och rik på strökorn av kvarts och tegelröttfärgade fältspatkorn.

Flora och fauna

Floran karakteriseras av olika mossarter och här finns ett par arter som annars bara förekommer i fjälltrakterna. Vad som gör att de trivs här är det speciella klimatet nere i gatan. Vildmarken bidrar till att det i området finns bland annat tjäder, orre, järpe och korp i området.

Skrönor

Förr huserade troll och rövare i gatan, men efter det att Smålands grenadjärer en gång tågat igenom med flygande fanor och klingande spel har inget oknytt visats sig där, sägs det. Historierna lever dock kvar, och det sägs att någonstans i gatan ligger en bössa gömd. Den tillhörde en gång en slug tjuv som kallades Tjuva-Jösse, som stal runt om i gårdarna. Den som finner denna bössa lär få stor framgång i sitt fortsatta liv. Ett tips är att börja leta i Tjuva-Jösses håla, som ligger under några klippblock nere i gatan.

Utsikt från Skuruhatt

Bild: Vila på utsikten Skuruhatt. Fotograf: Duo Fotografi.

Från Skuruhatt 337 meter över havet har man en hänförande utsikt över bygden. Skuruhatt är en av de högsta punkterna i Småland. På hatten finns en minnessten rest över Albert Engström. På stenen finns ett citat från Engström själv: ”Folket som bo i dessa gårdar torde vara av det renaste guld – – – Dessa sega, magra arbetare, som brottas med sin fattiga jord och segra, segra, är det icke ett folk att hålla av.” Albert lekte i Skurugata som barn, och har kallat gatan för sin barndoms eldorado. För honom var Skurugata och Skuruhatt med omnejd begreppet Småland, och miljöerna återkommer om och om igen i hans berättelser.

Klädsel

Vid besök i Skurugata rekommenderas grova skor eller gummistövlar, samt oömma och varma kläder. Temperaturskillnaden mellan gatan och hatten kan sommartid vara upp emot 20 grader! Gatan ser ut som naturen skapat den, och besökaren får klättra både över vassa klippblock och fallna träd. En promenad genom gatan är en storslagen upplevelse som varmt rekommenderas.

För personer med funktionsnedsättning

Från Skurugatas parkering till toppen på Skuruhatt finns en anpassad stig för rullstol, rullator med mera. Från och med 2015 är även utsikten tillgänglig.

Naturreservat

Området kring Skurugata och Skuruhatt är naturreservat sedan 1967. Särskilda föreskrifter finns anslagna, var mån om att följa dem.

Vägbeskrivning

Från Eksjö, följ Ydrevägen som börjar i norra Eksjö och löper utmed östra sidan av kyrkogården, följ fortsatt skyltning mot Skurugata.
Avstånd ca 13 km.

Källa Eksjö kommun.